Toiminta

Matrikkeli Iltakoulut Työelämäkurssi

Valtioneuvos ry on Jyväskylän yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valtio-opin pääaineesta valmistuneiden alumniyhdistys. Valtioneuvos ry tarjoaa jäsenilleen arvoa:

  • Mahdollistamalla uusia tuttavuuksia ja yhdistämällä vanhoja ystäviä
  • Pitämällä yllä akateemista keskustelua
  • Kehittämällä alumnien elinikäistä oppimista
  • Tarjoamalla yhdessä jäsentensä kanssa nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden muodostaa ymmärrystä työelämästä sekä luoda yhteyksiä valmistuneisiin puoluelaisiin

Valtioneuvos toimii Jyväskylän yhteystoiminnan lisäksi pääosin pääkaupunkiseudulla. Parhaiten tietoa Valtioneuvoksen toiminnasta ja tapahtumista saat näiden nettisivujen lisäksi tykkäämällä yhdistyksen Facebook-sivuista Valtioneuvos ry.  Sivun oikeasta palkista pystyt myös helposti liittymään yhdistyksen sähköpostilistalle.

Valtioneuvoksen jäseniksi toivotetaan sydämellisesti tervetulleeksi kaikki Jyväskylän valtio-opista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet alumnit.

Yhdistys toimii yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän yliopiston valtio-opin opiskelijoiden ainejärjestön Puolue ry:n kanssa.

Matrikkeli

Matrikkeleita on tapana koostaa, jotta saman koulutus-, työ- tai harrastetaustan ihmiset löytäisivät toisensa helposti. Jyväskylän valtio-oppineiden verkostoistumista edistämään on perustettu Valtioneuvos ry:n matrikkeli. Sivu on salasanasuojattu henkilöllisyytesi turvaamiseksi. Salasanan saat ensimmäisen jäsenkirjeesi yhteydessä maksettuasi jäsenmaksun. Tietojen lähettäminen matrikkeliin on vapaaehtoista.

Iltakoulut

Valtioneuvoksen alumnit pitävät yhteyttä toisiinsa ja tapaavat säännöllisesti. Pääkaupunkiseudulla kuukausittain järjestettävä tapaaminen kulkee nimellä ”iltakoulu”. Iltakoulussa istutaan yleensä helsinkiläisessä ravitsemusliikkeessä kupposen tai tuopposen ääressä ja keskustellaan vapaamuotoisesti. Tapaamisiin on kaikilla vapaa pääsy. Iltakoulujen ajasta ja paikasta tiedotetaan Facebookissa ja verkkosivuillamme.

Työelämäkurssi

Vuonna 2015 käynnistyi ensimmäisen kerran Valtioneuvos ry:n ja Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa yhteistyössä alumnivetoinen työelämäkurssi. Kurssin tarkoituksena on antaa työelämätietoutta opiskelijoille sekä avata näkökulmia erilaisiin uravaihtoehtoihin. Suorittamisesta saa hyväksilukuja vapaavalintaisiin työelämäopintoihin, jotka voi sisällyttää tutkintoon. *

Kurssin sisällöstä ja aikatauluista tiedotetaan lähempänä järjestämisajankohtaa.

*) Tämä vaihtelee järjestämisvuosittain, kukin hyväksiluenta on aina erikkopäätös.