Yhdistys

Hallitus Historia Ainejärjestö

Hallitus

nette
Nette Lehtinen

puheenjohtaja
[pj@valtioneuvos.fi]

Reijo Alkula

vpj, iltakoulu
Niklas Nila
Niklas Nila
rahastonhoitaja, uutiskirje
Kimmo Parhiala
Kimmo Parhiala

sihteeri, sääntömuutokset
[info@valtioneuvos.fi]

Sanni Sarelma

linkedin

Moona Kuukka

facebook
 
Ville Pekkala

verkkosivut

 

Yhdistyksen lyhyt historia

Jyväskylän yliopiston valtio-oppineilla on ollut enemmän tai vähemmän järjestäytynyttä alumnitoimintaa jo vuosikymmenten ajan. Merkittävimpiä toiminnan väyliä ovat aikaisemmin olleet Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Vanha koulukunta sekä koko yliopiston kattava JYKYS (Jyväskylän yliopiston alumnit ry). Valtio-oppineiden osallistuminen alumnitoimintaan on kuitenkin ollut melko vähäistä. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi on nyt perustettu valtio-oppineille läheisempi ja alan toimijoita aktiivisemmin yhdistävä Valtioneuvos ry. Alumniyhdistystä on ollut perustamassa joukko entisiä Puolue ry:n aktiiveja, jotka halusivat luoda Puolueen toiminnan jatkoksi vahvaa alumnitoimintaa.

Valtioneuvos ry:n toiminta käynnistyi tammikuussa 2013 pidetyllä perustamiskokouksella sekä huhtikuussa järjestetyllä vuosikokouksella, jossa yhdistykselle valittiin sen ensimmäinen hallitus. Valtioneuvoksesta muotoutunut aktiivinen alumniyhdistys, joka luo jäsenilleen yhteydenpidon, akateemisten perinteiden ja keskustelun sekä elinikäisen oppimisen kanavan. Yhdistyksen säännöllisiä tapahtumia ovat hallituksen tapaamisten lisäksi avoimet vapaamuotoiset iltakoulut sekä puolivuosittaiset tapahtumat valtio-opin opiskelijoiden kanssa. Keväällä 2015 käynnistellään myös yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa työelämäkurssia, jonka suorittamisen voisi sisällyttää tutkintoon.

Puolue ry

Puolue ry on Jyväskylän yliopiston valtio-opin opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana ja aktivoijana. Puolue järjestää opiskelijoille erilaisia tapahtumia ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin kysymyksiin sekä tiedekunnassa että yleisesti koko yliopistolla. Puolueen tavoitteena on pitää kiinni jyväskyläläisen valtio-opin ainutlaatuisuudesta ja laadusta ”By students, for students.” Pieni mutta pippurinen Puolue erottuu muiden yhteiskuntatieteilijöiden joukossa edukseen. Tiedekunnan muita ainejärjestöjä ovat psykologian Stimulus, filosofian Mephisto sekä yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön Fokus.

Valtioneuvos edustaa jo valmistuneita valtio-oppineita, mutta ikijäsenyyden myötä useimmat alumnimme ovat myös Puoleen jäseniä. Toivomme, että Valtioneuvoksen perustaminen lisää valmistuneiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä valmistuneiden ja nykyisten opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen areenana voivattoimia sekä Puolueen järjestämät tapahtumat kuten sitsit, akateemiset juhlat ja vuosikokoukset tai Valtioneuvoksen järjestämät tapahtumat kuten alumnipäivät, verkostoitumistilaisuudet tai vapaamuotoiset illanistujaiset.

  • www.puolue.fi
  • perustettu 1980-luvulla
  • valtio-opin sisäänotto n. 25/vuosi
  • aktiivijäseniä n. 60
  • äänenkannattaja Puolueohjelma-lehti